E-mail:
info@arnicor.cz

Zkušebna:
ZUŠ Třemošná
Družstevní 750, 330 11 Třemošná
zkouška každé úterý od 19:00 do 21:00

Sbormistryně:
Mgr. Jarmila Žižková
tel.: +420 737 149 460