Arnicor vznikl na podzim roku 2010 pod vedením Mgr. Jarmily Žižkové, ředitelky ZUŠ v Třemošné. V dnešní době má sbor přes 30 členů. V našem repertoáru najdete především jazzové úpravy různých písní, klasické sborové skladby od renesance po současnost, spirituály v angličtině, ale i úpravy lidových písní. Některé skladby jsou doprovázeny na klavír a další hudební nástroje, jiné jsou v provedení a capella.

Zde si můžete prohlédnout naši kroniku, kam pečlivě zaznamenáváme všechny akce: 

Kronika sboru Arnicor (2018)

Kronika sboru Arnicor (2010-2016)

Kronika sboru Arnicor (2017)

Často vystupujeme na koncertech společně s Třemošenským laskavým orchestrem TREMOLO, tvořeným žáky ZUŠ Třemošná, pod vedením p. uč. Dalibora Bárty. Není neobvyklé, že v orchestru a zároveň ve sboru vystupují některé rodiny v různých generacích. Děti hrají v orchestru a jejich rodiče či prarodiče zpívají ve sboru.

Sborový zpěv má ve Třemošné mnohaletou tradici. Jeho počátky sahají do 2. pol. 40. let 20. století, kdy vznikl sborový zpěv jako jeden ze zájmových kroužků při zdejší škole. Pod vedením učitele Karla Kasíka tleskalo až 65-člennému žákovskému sboru domácí publikum i poroty v okresních a krajských soutěžích. V úspěšné tradici pokračovali po r. 1953 další učitelé - Rudolf Oliverius, Jana Brujová, Vladimír Svoboda a Libuše Čechurová. Na jejich činnost navázala učitelka Jaroslava Maňasová, pod jejíž taktovkou se zapsaly dětské pěvecké i dívčí komorní soubory do historie školy i obce na tři desítky let. Třemošenský pěvecký sbor ARNICOR vznikl právě na podnět bývalých členek sborů p. uč. J. Maňasové, kterým zpívání scházelo. Vznik pěveckého sboru dospělých tak na zdejší sborovou tradici nejen navazuje, ale zároveň ji rozšiřuje.

Pěvecký sbor ARNICOR, z.s.