SOPRÁN ALT TENOR
Čechová Michaela Bočanová Pavla Beránková Lada
Endresová Michaela Cajthamlová Veronika Kočová Anna
Forstová Kamila Dyršmídová Jitka Kočová Jarmila
Jablonská Ivana Fišerová Daniela Kodajková Markéta
Kočandrlová Renata Hájková Eva Martínková Vladislava
Kohoutková Vendula Kroftová Petra Pavlová Arnoštka
Lavičková Petra Machačná Petra Šašková Alena
Mayerová Lenka Machálková Eva Šedivá Šťepánka
Pašková Monika Valešová Eliška Šusterová Iva
Porubská Klára Valešová Hana Ženíšková Zdeňka
Valešová Petra Vítová Lenka
Voráčková Iva Hüblová Gabriela BAS
Žatkovičová Eva Egermaier Vojtěch

Herák Martin
Peroutka Tomáš
Šašek Petr
Vávra Pavel
Macaxi Florindo
SBORMISTRYNĚ KLAVÍRNÍ DOPROVOD RYTMICKÉ NÁSTROJE
Jarmila Žižková Jana Nováková Martin Voráček